H. Gizella


© Siniša Trifunović

Ime: Gizella H.
Materinji jezik: mađarski
Zanimanje: umirovljenica
Moj predmet: bakrena pepeljara
Moja priča o predmetu:

Moj djed János Héhn je kao trener somborskih hrvača (u 1920-im godinama) krenuo s njima pješke u Istanbul. Odande mi je donio ovu bakrenu pepeljaru u kojoj su nožem ugravirani Aja Sofija i mitološke osobe oko nje.
Za djedom nije ostalo puno predmeta, pa mi je ova pepeljara jako važna. Djeda su ubili u jesen 1944. u Somboru. Ne znam gdje su sad njegovi ostaci.