Karl-Heinz S.


© Siniša Trifunović

Ime: Karl-Heinz S.
Materinji jezik: njemački
Zanimanje: Ataše za kulturu, politiku i tisak u njemačkoj ambasadi u Beogradu
Moj predmet: ključ
Moja priča o predmetu:

Ovaj ključ je simbol diplomata koji otvara vrata.