Mošo N.


© Siniša Trifunović

Ime: Mošo N.
Materinji jezik: srpski
Zanimanje: poslovođa u M.Z. “Kljajićevo”
Moj predmet: blanja
Moja priča o predmetu:

1945. godine Krnjaju su naselili kolonisti s područja Korduna, Like, Banije i Žumberka.
Živim u renoviranoj kući s početka 20. stoljeća. Imam kolekciju antikviteta koje su moji roditelji zatekli došavši u kuću 1945. godine.
Blanja je izrađena 1920. u radionici majstora Johanna. Sad se nalazi na radnom stolu, u sobi moje kćeri Sare, pored kompjuterske opreme, i spona je između dva vremena i dvije nacije.