Tímea B.


© Krisztina Sarnyai

Ime: Tímea B.
Materinji jezik: mađarski
Zanimanje: etnograf, muzeolog
Naziv predmeta: Amorphis Tuonela CD – s identičnim omotom
Moja priča o njemu:

Provela sam semestar 2002. godine na Sveučilištu u Joensuu u Finskoj. Moj je suprug u to vrijeme redovito slušao finsku „metal” glazbu. Pomislila sam da bih mu mogla presnimiti nekoliko CD-a iz arhiva gradske knjižnice ( iako sam znala da to nije zakonito). Jedan od njih je bio album Amorphis grupe Tuonel. Omot sam napravila s prijateljem Petrijem kojeg sam upoznala u Joensuu. Tuonela je rijeka iz finskog narodnog epa koja dijeli podzemni svijet od svijeta „živih”. Na omotu smo nacrtali rijeku, s jedne strane te rijeke su „smajliči” (to je moje djelo), a na drugoj strani rijeke namrgođema lica sa munjama (to je Petrijev rad). Ovaj CD mi je važan, jer me podsjeća na putaovanje u Finsku i prijateljstva koje sam tamo sklopila, a traju i danas. Kasnije sam bila u mogućnsoti organizirati izložbu o Fincima i finskoj metal glazbi pa me taj CD ujedno i na to podsjeća.