<!--:hu-->A.-né B. Katalin<!--:--><!--:de-->Katalin A., geb. B.<!--:--><!--:hr-->Katalin A., rođena B. <!--:--><!--:rs-->Каталин А., рођ. Б.<!--:--><!--:en-->Katalin A., née B. <!--:-->


© Eszter Kerék

Ime: Katalin A., rođena B.
Materinji jezik: njemački (dialekt regije Diósberény)
Zanimanje: umirovljenica
Nazivi predmeta: plahta i maramica
Moja priča o njima:

2. prosinca 1944., za vrijeme ruske okupacije vojnici su opustošili ormare i odnijeli sve kućne tekstile. Ova maramica i plahta tatine bake su pale na pod te su ih izgazili. Samo ova dva kućna tekstila su spašena.