© Nihad Nino Pušija

Ime: Patricia P.
Materinski jezik: njemački
Zanimanje: muzeologica
Naziv predmeta: marama za oko vrata
Moja priča uz to:

Tu rusku maramu poklonila mi je prije mnogo godina moja svekrva. I ona ju je dobila na poklon od svoje susjede, kojoj je također poklonjena 70tih godina. Ja je koristim kao šal, maramu za glavu, suknju i jako je volim. Moja svekrva živi u Sarajevu/Bosna. Tijekom opsade Sarajeva marama je ležala savijena u ormaru, zadobivši znakove tog vremena. Ima tri male i jednu veliku rupu. Ne mogu skupiti snage zašiti rupe. Maramu sam već nekoliko puta izgubila ili zametnula. Ali sam je uvijek iznova uspjela pronaći. Uvijek mi se vrati.