© Nihad Nino Pušija

Ime: Réka G.
Materinski jezik: mađarski
Zanimanje: znanstvenica za područje filma, režiserka
Naziv predmeta: komad ograde sa židovskog groblja u Löcse/Slovačka
Moja priča uz to:

Tijekom rada na svom dokumentarnom filmu o mađarsko-njemačkom filmskom teoretičaru Béla Balázs, našla sam taj komad ograde u Löcse.
Sa mojom kolegicom bili smo u potrazi za posljednjim počivalištem Balázs-evog oca. Znali smo da je židovskog porijekla, te smo se raspitali za židovsko groblje. Nitko nam nije htio dati informaciju o tom. Znali smo da se židovski grobovi često nalaze pod velikim drvećem. I tako smo sami krenuli u potragu slijedeći opis Balázs-a.
Naizad smo našli groblje koje je bilo napušteno ali jako lijepo. Morali smo preskočiti ogradu kako bi našli grob. Okolo je ležalo nekoliko komada bivše ograde. Ovaj sam komad donijela svojoj kući u Berlin. Za mene taj komad simbolizira traganje za Balázs-om ali i traganje za vlastitim identitetom.