© Nihad Nino Pušija

Ime: Aleksandar K.
Materinski jezik: srpskohrvatski
Zanimanje: obrtnik za sve radove
Naziv predmeta: sarma
Moja priča uz to:
Moj predmet sam po sebi kazuje sve. Podsjeća me na dobro jelo. Najbolje sarme prave se u sarajevu.