© Nihad Nino Pušija

Ime: Dion P.
Materinski jezik: njemački, bosanski
Zanimanje: pjevač i učenik
Naziv predmeta: knjiga iz Bosne
Moja priča uz to:
Za vrijeme ljetnih praznika 2008. letio sam za Bosnu i dobio od djeda na poklon tu knjigu.