© Nihad Nino Pušija

Ime: Bahta M.
Materinski jezik: bosanski
Zanimanje: radnica
Naziv predmeta: knjiga
Moja priča uz to:
U ratu sam izgubila sve što sam posjedovala.
Ovu knjigu sam kupila u Berlinu. Na bosanskom je, priručnik o ljekovitom bilju