© Nihad Nino Pušija

Ime: Safija L.
Materinski jezik: bosanski
Zanimanje: domaćica
Naziv predmeta: fotografija i naušnice
Moja priča uz to:
Fotografija mog muža snimljena je 1992. za putovnicu. U lipnju te iste godine ubijen je sa još 60 drugih muškaraca.
Naušnice su poklon od njega. Od oba predmeta nikada se neću rastati.