© Nihad Nino Pušija

Ime: Suada K.
Materinski jezik: bosanski
Zanimanje: ugostiteljka
Naziv predmeta: divlji karanfili
Moja priča uz to:
Pred našom kućom u Brčkom raslo je u dvorištu mnogo cvijeća. Bilo je i karanfila. Pozdravljali su me uvijek na povratku iz škole ili sa posla. Sada više nema ni kuće ni dvorišta. Rat je sve uništio.