© Nihad Nino Pušija

Ime: Zejna G.
Materinski jezik: Bosanski
Zanimanje: službenica u banci
Naziv predmeta: jakna
Moja priča uz to:
Sve mi je u ratu oduzeto. Kruh nosim u sebi, a jaknu na sebi. Tako sam prazna bez prijatelja, prijatelja iz moje ulice, moje domovine, mog grada, moje obitelji. Imam samo još jednog sina. On mi daje snagu za život.