© Nihad Nino Pušija

Ime: Dilba G.
Materinski jezik: makedonski
Zanimanje: suradnica u zračnoj luci Tegel, trenutno bez posla
Naziv predmeta: fotografija
Moja priča uz to:
Na sebi nosim dalmatinsku nošnju. Osobno potičem iz Makedonije. Od 1974. živim u Berlinu, i od 1985. plešem u toj plesnoj grupi. Moja kćer, koja je rođena u Berlinu, udana je od 2006. za Hrvata. Upoznala ga je u jugoslavenskoj školi u Berlinu. Trenutno žive sa svojim djetetom u Bostonu/USA. Na taj način se putem ove fotografije spajaju mnoge zemlje i regije.