© Nihad Nino Pušija

Ime: Ivan P.
Materinski jezik: hrvatski
Zanimanje: vozač kamiona
Naziv predmeta: petrolejka
Moja priča uz to:
Petrolejka je stara više od 100 godina. Moja baka naslijedila ju je od svoje bake. Dobro se sjećam svog djetinjstva, kada smo u mraku koristili samo tu petrolejku, za objedom, za rad, za razgovor, za sve. Koristili smo je do 1967. godine kada je u našem selu provedena struja.
Ponio sam je sa sobom u Berlin. Na svu sreću je ta lampa neoštećena preživjela rat i pljačkanje u mojoj kući.