© Nihad Nino Pušija

Ime: Ute Z.
Materinski jezik: njemački
Zanimanje: studentica
Naziv predmeta: strugalo za špecle sa daskom
Moja priča uz to:
Moja baka je bila jako ponosna što u vrlo kratkom vremenu može pripremiti ogromne količine špecla. Pokušala je i mene naučiti. Iako ne mogu postići ni desetinu njene brzine, svejedno je struganje špecla dio švabske kuhinje i kulture, koji me povezuje sa mojom bakom. U mojoj obitelji se još uvijek njeguje taj vremenski zahtijevan način pripreme – i pored svih gotovih proizvoda, koji se u današnje vrijeme nude.