© Nihad Nino Pušija

Ime: Vesna B. und Ida B.-K.(6 godina)
Materinski jezik: hrvatski
Zanimanje: stilistica
Naziv predmeta: babuška
Moja priča uz to:
Kao dijete sam posjedovala babušku. Sada i moja kćer ima jednu. Kao majka smatram da je babuška najljepši simbol za ženu kao čuvaricu tradicije i za održavanje obitelji.
A moja kćer predstavlja za mene vezu sa Njemačkom, jer je njen otac Nijemac.