© Nihad Nino Pušija

Ime: Lena E.
Materinski jezik: ruski
Zanimanje: meneđerica za kulturu
Naziv predmeta: ruska daska za rezanje
Moja priča uz to:
Ova daska je najmanja iz serije od pet komada, koje vise u mojoj inače jako njemačkoj kuhinji. Daske su iz moje domovine Rusije, tamo su izrađene od zatvorenika u radionicama.
Moji su roditelji pri odlasku iz Rusije ponijeli puno takvih izrezbarenih kuhinjskih predmeta, ali i slike ili manje skulpture. Sada im više nisu dovoljno suvremene i leže u kartonima u podrumu.
Kad sam ih jednom posjetila, opljačkala sam tu njihovu „riznicu“ i tim predmetima dekorirala svoj stan. Moji roditelji to ne razumiju. Za njih je to kič iz prošlosti. Za mene to predstavlja rad na mom identitetu. To je lijepo sjećanje na ruski dio u meni.