Wolfgang D.


© Nihad Nino Pušija

Ime: Wolfgang D.
Materinski jezik: njemački
Zanimanje: pedagog u muzeju
Naziv predmeta: stereoskop
Moja priča uz to:
Što televizori postaju plosnatiji, vidimo manje od svijeta. Stereoskop je dječja igračka, sa kojom se slike ponovno mogu vidjeti trodimenzionalno. Možda pomogne, svijet ponovno vidjeti više dubinski.