© Nihad Nino Pušija

Ime: Jörn N.
Materinski jezik: njemački
Zanimanje: DAAD-Lektor
Naziv predmeta: drvena Janošik-figura
Moja priča uz to:
Priče o razbojniku junaku Janošiku bile su priče mog djetinjstva. Prije mnogo godina krenuo sam u potragu za mjestima u južnoj Poljskoj i Slovačkoj, gdje priče tog pravednog razbojnika još žive.
U malom selu u brdima Pieniny takve priče dio su repertoara narodne umjetnosti. Kao i povijesni Janošik, ta figura štiti obične ljude. Uvijek je nosim sa sobom.