© Nihad Nino Pušija

Ime: Hasib (Jimi) S.
Materinski jezik: srpski
Zanimanje: kuhar, glazbenik, trgovac
Naziv predmeta: naočale za čitanje
Moja priča uz to:
Od prije nekoliko godina moram čitati sa naočalama za čitanje, jer neke stvari više nisam mogao jasno vidjeti. Zato sam si kupio na sajmu rabljenih stvari naočale.
Doduše stavljam ih samo, kada zaista drukčije više ne ide. Sam sebi se sviđam više bez naočala. Sa naočalama izgledam jako njemački i puno stariji. S druge strane su naočale pak moje ogledalo u svijet.