© Nihad Nino Pušija

Ime: Frank G.
Materinski jezik: njemački
Zanimanje: fotograf
Naziv predmeta: bututu
Moja priča uz to:
Sa bututu-om su Inke mogle slati akustične informacije od sela do sela. Bututu je preživjela rod Inka. Još uvijek je u upotrebi u brdima Perua. Tako me je stigao njen zov.
Moja bututu stara je 4 generacije. Sada je kod mene jer me zove, nekada bezglasno, ponekad glasno. I prije nego shvatim, šta se dešava, već sam van Njemačke. Napokon!