Automatisch gespeicherter Entwurf


© Peter Neher

Ime: Hilde B.
Materinski jezik: njemački
Zanimanje: umirovljena ekonomistica
Naziv predmeta: jastučnica koju je je moja baka dobila kao miraz
Moja priča uz to:

Moja je baka, Elisabeth Kaufmann, rođena 1907. godine u mjestu Kismanyok (Mađarska), ovu posteljinu dvaput prenosila iz Mađarske u Njemačku. Prvo 1945. kada je bila u bijegu od Rusa strahujući od zarobljavanja, a zatim i drugi put 1947. pri deportaciji iz Mađarske u Njemačku.