Pečuh   7.11. – 22.12.2008.

Berlin   20.2. – 5.7. 2009.

Novi Sad   8.9. – 30.10.2009.

Ulm   27.1. – 15.4.2012.

Osijek   26.4. – 26.8.2012.

Sombor    4.9. – 4.11.2012.

Budimpešta   22.3. – 8.9.2013