Automatisch gespeicherter Entwurf


© Peter Neher

Име: Сабине Г.
Матерњи језик: немачки
Занимање: дипл. графичка дизајнерка
Назив предмета: историјска фотографија
Моја прича уз то:

Моји родитељи и моји бака и деда (Траберт) су рођени у Вемену у јужној Мађарској. Као дете сам за време летњег распуста често одлазила у посету нашој родбини. Срдачност тамошњих људи сам увек сматрала нечим посебним.
Имала сам срећу да у Улму сарађујем на изложби о Вемену. Тада смо у нашој кутији са фотографијама пронашли историјску фотографију Беле Хернаија. На фотографији су мој деда (десно), његови сестра и брат и његова мајка.
Моји бака и деда су у то време тамо живели и били део мултиетничке сеоске заједнице.