© Füzí István

Име: Тимеа М.Г.
Матерњи језик: мађарски
Занимање: у потрази за запослењем
Назив предмета: кутија за Саке (јапанска ракија)
Моја прича уз то:

Пре две године сам у Дому култура у Печуjy учествовала на једном јапанском низу приредби. У центру приредбе био је папир. Ова кутија је чекала поред корпе за папир да буде бачена – или боље речено чекала је на мене. Садржај је био испражњен, а „она“ препуштена својој судбини. Мени се свидео њен облик, боја, додир, али и чињеница да је као таква обична кутија ипак одговарала неком естетском критеријуму, напросто јапанском. Мене интересује јапанска култура.