Гизела Х.


© Siniša Trifunović

Име: Гизела Х.
Матерњи језик: мађарски
Занимање: пензионер
Назив предмета: бакарна пепељара
Моја прича о предмету:

Мој деда, Јанош Хен, je као тренер сомборских рвача (у 1920-им годинама) кренуо са њима пешке у Истамбул. Оданде ми је донео ову бакарну пепељару у коју су ножем угравирани АЈА СОФИЈА, и око ње митолошка лица.
Од деде нам није остало пуно предмета, зато ми је ова пепељара јако битна. Деду су убили у јесен 1944. у Сомбору. Не знам где су сад његови остаци.