<!--:hu-->Gabrijela B.<!--:--><!--:de-->Gabrijela B.<!--:--><!--:hr-->Gabrijela B.<!--:--><!--:rs-->Gabrijela B.<!--:--><!--:en-->Gabrijela B.<!--:-->


© Siniša Trifunović

Име: Габријела Б.
Матерњи језик: српски
Занимање: менаджер за културу
Назив предмета: кључеви
Моја прича о предмету:

Кључеви су ми постали јако важна ствар, без које у свакодневном животу настају само проблеми. Они се стално губе и проналазе, без њих не започиње ни један дан.
Исто тако у односу на људе и разне културе, веома је важно наћи прави „кључ“ за комуникацију, сарадњу, љубав, живот. И наравно, то мора бити прави кључ, јер смо сви ми индивидуе и самим тим јединствени. Као што сваки кључ отвара само једна врата, тако и ми морамо имати слуха за људе и наше окружење, али истовремено и развити слух и имати стрпљења за оне који су другачији од нас.
Моји кључеви су шарени и разнолики. Таква сам и особа.