Милан Ч.


© Siniša Trifunović

Име: Милан Ч.
Матерњи језик: српски
Занимање: фотограф
Назив предмета: Агфа негатив коверта
Моја прича о предмету:

Иако је дигитална технологија новија, модернија и можда квалитетнија, ипак сам се одлучио да за свој гушт фотографишем на негатив. Стога ми је коверта за негативе веома потребна у циљу очувањa старих фотографских техника.