Зоран Г.


© Siniša Trifunović

Име: Зоран Г.
Матерњи језик: српски
Занимање: судски извршилац
Назив предмета: бицикл
Моја прича о предмету:

Бицикл је у мојој породици од 1936. године када је поручен и купљен у гвожђари „Три чекића“ у Сомбору. Ја сам га наследио из породичне шупе 1972. године када сам га први пут и репарирао и од тада га непрестално возим. У другој обнови сам само променио боју из жуте у црну пре 25 година, од тада је исти, додата је само корпа.