© Füzí István

Име: Чoнгoр А.
Матерњи језик: мађарски
Занимање: инжењер
Назив предмета: камени крст
Моја прича уз то:

Крст је унистен када jе распустено гробље Lovászhetény у близини Véménda. На неким гробовима Немаца су се још могле видети фотографије које су штампане на порцелан.