© Nihad Nino Pušija

Име: Река Г.
Матерњи језик: мађарски
Занимање: научница на подручју филма, режисерка
Назив предмета: комад ограде са јеврејског гробља у Löcse/Словачка
Моја прича уз то:

Током рада на свом документарном филму о мађарско-немачком филмском теоретичару Béla Balázs-у нашла сам тај комад ограде у Löcse.
Са својом колегиницом сам била у потрази за последњим почивалиштем Balázs-овог оца. Знале смо да је јеврејског порекла, па смо се распитале за јеврејско гробље. Нико нам није хтео дати информацију о томе. Знале смо да се јеврејски гробови често налазе под великим дрвећем. И тако смо саме кренуле у потрагу, следећи Balázs-ов опис.
Најзад смо нашле гробље које је било напуштено али јако лепо. Морале смо прескочити ограду како бисмо нашле гроб. Около је лежало неколико комада бивше ограде. Овај сам комад донела у своју кућу у Берлин. За мене тај комад симболизује трагање за Balázs-ом али и трагање за властитим идентитетом.