© Nihad Nino Pušija

Име: Нора Уна П.
Матерњи језик: немачки, босански
Занимање: дете
Назив предмета: књига из Босне
Моја прича уз то:
Ову књигу сам добила од своје сестричне из Хрватске.