© Nihad Nino Pušija

Име: Миралем К.
Матерњи језик: босански
Занимање: правник
Назив предмета: рузмарин
Моја прича уз то:
Пред нашом кућом у Билећи растао је велики рузмарин. Увек смо га потсецали кад би била нечија свадба Сватовски гости би добијали гранчицу као украс. Могао се ставити у воду 40 дана и после тога би се том течношћу лечиле алергије.
Када сам пре три године био код куће, рузмарин више нисам затекао.