© Nihad Nino Pušija

Име: Мујо М.
Матерњи језик: босански
Занимање: грађевински техничар
Назив предмета: фотографија мојих унука
Моја прича уз то:
У рату сам скоро све изгубио. У мом стану на зидовима виси много фотографијa мојих унука. Једну слику увек носим са собом. Ако Бог да, у јули ће се родити још једно унуче. То је спас. Нек се роди још много деце.