© Nihad Nino Pušija

Име: Зденка П.
Матерњи језик: хрватски
Занимање: куварица и васпитачица за предшколску децу
Назив предмета: српски опанци
Моја прича уз то:
Фасцинирају ме српска музика и фолклор. Опанке сам добила на поклон од наших пријатеља из Србије, који су управо код нас у гостима.