© Nihad Nino Pušija

Име: Плесни састав Faux Pas
Вођство: Улф В. и Евелине К.
Наша прича уз то:
Балканска плесна група постоји већ 35 година. Лидери су још као студенти упознали балканске плесове. Од самог почетка је група била састајалиште за Hемце са људима из других култура, за људе различитих старосних добa и свих занимања. свима је заједничкa испуњеност музиком и плесом Балкана, знатижеља за друге културе и способност да се науче неправилни ритмови и тешке комбинације корака. Поверење је још једна особина коју сви чланови групе морају да развију с обзиром на те многе стране језике.
Током времена настала је музичка збирка, нарасла је збирка ношњи и негују се плесна пријатељства широм света. Знање о културним, социјалним и историјским условима на Балкану проверава се што се тиче примењивости у свакодневном животу на недељним вечерњим састанцима. Наше знање о плесу и музици можемо проследити студентима из балканских земаља. Такође и искуство да је музика и заједнички плес емоционална база, како би се могле премостити духовне и телесне границе.