© Nihad Nino Pušija

Име: Емеше Б.
Матерњи језик: мађарски
Занимање: менaџер за културу
Назив предмета: торба
Моја прича уз то:
Кад сам била мала, живели смо у истој кући са мојом баком и дедом. Имали су један креветски покривач са цвећем и узорком, истим као на мојој торби.
Увек кад носим торбу имам један део свог детињства крај себе.