© Nihad Nino Pušija

Име: Беате В.
Матерњи језик: немачки
Занимање: етнолог за подручје Еуропе
Назив предмета: овчије звоно
Моја прича уз то:
За време мојих студија провела сам многе недеље и месеце у Грчкој. Испитивала сам језик и културу Аромуна, који говоре један румунски дијалект. Неки од њих се још и данас крећу са својим стадима оваца и коза између зимских пашњака у долини и летњих пашњака у брдима.
Разговоре са овчарима никада нећу заборавити. Њихова животна филозофија, тако једноставна и увјерљива, за мене представља пријатну равнотежу у односу на моје „мозгајуће“ занимање.
Њихов живот у складу са природом је од правекова аутентичан облик екологије, давно пре него што су постојале зелене странке. Ово звоно на кожној врпци за мене представља упозорење и враћа ме ка стварно битним стварима живота.