© Nihad Nino Pušija

Име: Рита К.
Матерњи језик: немачки
Занимање: дипломирани педагог
Назив предмета: плишани шал
Моја прича уз то:
Овај шал ми је сашила моја пријатељица Фредерике из Париза. Наше пријатељство је започело 1979. године у Берлину. Биле смо младе. Мислим да ће оно трајати цели живот.