© Nihad Nino Pušija

Име: Драган Љ.
Матерњи језик: српски
Занимање: бродски механичар, вајар, посредник, возач таксија, радник на градилишту, носач кофера…
Назив предмета: цедуљица са адресом моје мајке у Црној Гори
Моја прича уз то:
Постоје многе приче које не познајемо. Ово треба да буде једна кратка прича: једноставно цедуљица на којој је написана адреса моје мајке у Црној Гори.