Automatisch gespeicherter Entwurf


© Peter Neher

Име: Глориа В.
Матерњи језик: немачки
Занимање: на обуци за трговкињу у великој и спољној трговини
Назив предмета: ручна торба
Моја прича уз то:

Ову торбу једне моје другарице вежем за предиван одмор у Италији и за многа незаборавна сећања.